Số lượt truy cập:
 
Cập nhật ngày 29/1/2016 16:00:56
Lịch làm việc, tuần 05 từ 01/02 đến 05/02/2016
Lịch làm việc, tuần 04 từ 25/01 đến 29/01/2016
Lịch làm việc, tuần 03 từ 18/01 đến 22/01/2016
Lịch làm việc, tuần 02 từ 11/01 đến 16/01/2016
Nghị quyết số 46/NQ-CP: Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012

Chương trình hành động số 63-CTr/TU: Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012

Kế hoạch số 3191/KH-UBND: Thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Nghị quyết của Chính phủ về phát triển khoa học và công nghệ

Công văn số 4010/UBND-VX và Công văn số 4041/BKHCN-XHTN

Thông báo: Tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương năm 2015 và năm 2016

Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 15/09/2015 về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Quyết định Số 39/2015/QĐ-UBND ngày 15/09/2015 về việc ban hành Quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Quyết định Số 2177/2015/QĐ-UBND ngày 25/08/2015 về việc ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Tin tức - Sự kiện Xem tiếp
Hội thảo khoa học công nghệ và kỹ thuật ngành y tế Bình Dương lần thứ XV: Thu hút 182 đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến
Ngày 29/01/2016, Sở Y tế tỉnh Bình Dương phổi hợp với Hội Y học, Hội Dược học tổ chức “Hội thảo khoa học công nghệ và kỹ thuật ngành y tế Bình Dương lần thứ XV” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Ít nhất 40% số hộ gia đình được tiếp cận và sử dụng dịch vụ băng rộng cố định
Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016
Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2015 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2016
Nghiên cứu khoa học Xem tiếp
Thông báo về việc đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia dự án "Đổi mới Sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp" Đợt 1/2015
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai, nghiệm thu giai đoạn 2011 - 2015
Báo cáo về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
Tiêu chuẩn-ĐL-CL Xem tiếp
Chuyển đổi tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015
Hội đồng quốc gia xem xét kết quả đề xuất giải vàng của hội đồng sơ tuyển giải thưởng chất lượng quốc gia tỉnh bình dương năm 2015
Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 08 năm 2015 của Bộ Tài chính
Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
Thông tin KHCN Xem tiếp
Trang công nghệ
Công bố nhiệm vụ khoa học công nghệ
Cải tiến thiết bị và đổi mới công nghệ sấy gỗ bằng năng lượng mặt trời
Hội Nông dân thị xã Thuận An: Xây dựng Tổ chức Hội gắn với các hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho nông dân phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ nông nghiệp - đô thị
Nhiệm vụ KH-CN Xem tiếp
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai, nghiệm thu giai đoạn 2011 - 2015
CN-TB chào bán Xem tiếp
Danh sách công nghệ, thiết bị có thể chuyển giao

 

 

 
TÌM KIẾM TIN TỨC:
 
KH-CN Trực tuyến
Nhiệm vụ KHCN
New Item
Hợp chuẩn - Hơp Quy
New Item
Kiểm định/Hiệu chuẩn
New Item
Yêu cầu thử nghiệm
New Item
Thủ tục bức xạ
New Item
Xác lập quyền SHCN