Số lượt truy cập:
 
Cập nhật ngày 22/5/2015 21:06:11
Lịch làm việc, tuần 22 từ 25/5 đến 31/5/2015
Lịch làm việc, tuần 21 từ 18/5 đến 23/5/2015
Lịch làm việc, tuần 20 từ 11/5 đến 15/5/2015
Lịch làm việc, uần 18 và 19 từ 27/4 đến 08/5/2015
Tin tức - Sự kiện Xem tiếp
Đoàn giám sát khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học công nghệ
Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã được nghe đại diện lãnh đạo của 03 đơn vị trực thuộc Sở báo cáo tình hình hoạt động của các đơn vị trong thời gian qua; tình hình thực hiện chuyển đổi sang mô hình hoạt động theo cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ. Song song đó, các đơn vị cũng đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan.
Bình Dương phát động “Tết trồng cây” - kỷ niệm 125 năm sinh nhật Bác
Tình hình triển khai thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Bình Dương
Khảo sát thực tế tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực KH&CN
Nghiên cứu khoa học Xem tiếp
Báo cáo về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
Những loại hình nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau đây phải thực hiện cung cấp thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ:
 
- Đề tài khoa học và công nghệ;
 
- Đề án khoa học;
 
- Dự án sản xuất thử nghiệm;
 
- Dự án khoa học và công nghệ.
Quy trình đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Hướng dẫn đề xuất/ đặt hàng nhiệm vụ NCKH - PTCN năm 2016
Phê duyệt định hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương năm 2016
Tiêu chuẩn-ĐL-CL Xem tiếp
Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng tháng 5/2015 và phương hướng hoạt động tháng tới
Khảo sát Công ty tham gia dự án nâng cao năng suất chất lượng theo quyết định số 2648/QĐ-UBND ngày 15/9/2011
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước
Báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 04/2015 và phương hướng hoạt động tháng tới
Thông tin KHCN Xem tiếp
Hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa - đô thị hóa
Trong thời gian qua, tỉnh đã có sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư đối với hoạt động KHCN, nhiều cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khoa học công nghệ được ban hành, qua đó đã tạo môi trường và điều kiện để phát huy tiềm lực KHCN, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan tới KHCN, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa và đô thị hóa tỉnh nhà.
Trung tâm ứng dụng Tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Dương: Một số hoạt động nổi bật từ năm 2006 đến nay
Nuôi lươn không bùn – mô hình sáng tạo mang lại hiệu quả kinh tế cao
Thị xã Thuận An: Một số kết quả hoạt động khoa học và công nghệ nổi bật

 
TÌM KIẾM TIN TỨC:
 
KH-CN Trực tuyến
Nhiệm vụ KHCN
New Item
Hợp chuẩn - Hơp Quy
New Item
Kiểm định/Hiệu chuẩn
New Item
Yêu cầu thử nghiệm
New Item
Thủ tục bức xạ
New Item
Xác lập quyền SHCN