Số lượt truy cập:
 
Cập nhật ngày 21/11/2014 14:24:16
Lịch làm việc, tuần 48 từ 24/11 đến 28/11/2014
Lịch làm việc, tuần 47 từ 17/11 đến 21/11/2014
Lịch làm việc,tuần 46 từ 10/11 đến 14/11/2014
Lịch làm việc, tuần 45 từ 03/11 đến 07/11/2014
Tin tức - Sự kiện Xem tiếp
Hội nghị đánh giá hoạt động lao động sáng tạo và triển khai các quy định về hoạt động sáng kiến trong công nhân lao động
Trong những năm qua, phong trào Thi đua lao động sáng tạo không ngừng được đẩy mạnh trong công nhân viên chức lao động. Số lượng các đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, kinh doanh được áp dụng vào thực tiễn sản xuất ngày càng tăng. Đến nay, toàn tỉnh có 1.577 công trình sản phẩm, 5.582 sáng kiến, cải tiến có giá trị, tiết kiệm trên 132 tỷ đồng cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Hợp tác giữa tỉnh Bình Dương và Trường Đại học Quốc tế về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
Xét duyệt thuyết minh đề tài "Nghiên cứu phát triển tường lửa ứng dụng web đảm bảo an toàn thông tin cho các cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Dương"
Dự thảo báo cáo quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Nghiên cứu khoa học Xem tiếp
Danh sách 09 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2015
Hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ NCKH-PTCN năm 2015
Thông báo tuyển chọn đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2014
Thông báo tuyển chọn đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2013
Tiêu chuẩn-ĐL-CL Xem tiếp
Danh sách tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2014 (cập nhật đến ngày 03/11/2014)
Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg về việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
BẢN TIN NGHIỆP VỤ TIÊU CHUẨN HÓA
Hội nghị tổng kết tình hình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng hành chính công và triển khai Kế hoạch số 2602/KH-UBND ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh
Thông tin KHCN Xem tiếp
Mỹ chế tạo máy dịch giọng đọc thầm bằng lời nói
Các nhà khoa học Mỹ đã chế tạo ra một loại máy có khả năng dịch giọng đọc thầm của con người khi xem một tờ báo hay cuốn sách… Loại máy này cho phép con người hiểu được giọng đọc thầm trong đầu của người khác, nó giúp chuyển đổi hoạt động của não trở thành âm thành và lời nói.
Mỹ chế tạo ra loại pin an toàn cho trẻ em khi nuốt phải
Thiết bị phát hiện chất nổ
Miếng dán thông minh trên da

 
TÌM KIẾM TIN TỨC:
 
KH-CN Trực tuyến
Nhiệm vụ KHCN
New Item
Hợp chuẩn - Hơp Quy
New Item
Kiểm định/Hiệu chuẩn
New Item
Yêu cầu thử nghiệm
New Item
Thủ tục bức xạ
New Item
Xác lập quyền SHCN