Số lượt truy cập:
 
Cập nhật ngày 29/8/2014 15:05:06
Lịch làm việc, tuần 36 từ 01/9 đến 06/9/2014
Lịch làm việc, tuần 35 từ 25/8 đến 29/8/2014
Lịch làm việc, tuần 34 từ 18/8 đến 22/8/2014
Lịch làm việc, tuần 33 từ 11/8 đến 15/8/2014
Tin tức - Sự kiện Xem tiếp
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị tập bắn súng ứng dụng công nghệ giám sát chuyển động và mô hình thực tế ảo”

Ngày 22-8, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị tập bắn súng ứng dụng công nghệ giám sát chuyển động và mô hình thực tế ảo”.

Báo cáo hoạt động KHCN đến 14/8/2014 và phương hướng đến 15/9/2014
Ngày pháp luật: Phổ biến văn bản quy định về đầu tư xây dựng cơ bản
Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức triển khai các dự án cho đội ngũ cán bộ quản lý khoa học và công nghệ địa phương
Nghiên cứu khoa học Xem tiếp
Danh sách 09 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2015
Hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ NCKH-PTCN năm 2015
Thông báo tuyển chọn đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2014
Thông báo tuyển chọn đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2013
Tiêu chuẩn-ĐL-CL Xem tiếp
Hội đồng sơ tuyển giải thưởng chất lượng quốc gia tỉnh Bình Dương năm 2014 hợp đánh giá thống nhất và đề xuất giải cho các công ty

Ngày 13 và 14/8/2014, Hội đồng Sơ tuyển Giải thưởng chất lượng Quốc gia tỉnh Bình Dương năm 2014 (gọi là Hội đồng) đã tổ chức đánh giá họp và đề xuất giải cho công ty: Công ty Cổ phần Thiên Sinh và Công ty TNHH TAGS Lái Thiêu.

Khóa đào tạo nâng cao kỹ năng kiểm soát, đánh gía nội bộ và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung cho các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương
Đào tạo nhận thức hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương
Báo cáo hoạt động tiêu chuẩn chất lượng 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm
Thông tin KHCN Xem tiếp
Quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn
Đối tượng áp dụng bao gồm các tổ chức, cá nhân (gọi tắt là cơ sở) sản xuất, nhập khẩu, lưu thông buôn bán hàng đóng gói sẵn; cơ quan nhà nước về đo lường và tổ chức, cá nhân khác có liên quan
Túi xách ướp lạnh dành cho chuyến du lịch ngày hè
Hệ thống tự động đỗ và sạc cho xe điện
Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020

 
TÌM KIẾM TIN TỨC:
 
KH-CN Trực tuyến
Nhiệm vụ KHCN
New Item
Hợp chuẩn - Hơp Quy
New Item
Kiểm định/Hiệu chuẩn
New Item
Yêu cầu thử nghiệm
New Item
Thủ tục bức xạ
New Item
Xác lập quyền SHCN