Số lượt truy cập:
 
Cập nhật ngày 15/8/2014 16:26:12
Lịch làm việc, tuần 34 từ 18/8 đến 22/8/2014
Lịch làm việc, tuần 33 từ 11/8 đến 15/8/2014
Lịch làm việc, tuần lễ 32 từ 04/8 đến 08/8/2014
Lịch làm việc, tuần 31 từ 28/7 đến 03/8/2014
Tin tức - Sự kiện Xem tiếp
Báo cáo hoạt động KHCN đến 14/8/2014 và phương hướng đến 15/9/2014
Ngày pháp luật: Phổ biến văn bản quy định về đầu tư xây dựng cơ bản
Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức triển khai các dự án cho đội ngũ cán bộ quản lý khoa học và công nghệ địa phương
Chi đoàn Sở KH&CN tổ chức Lễ trưởng thành đoàn
Nghiên cứu khoa học Xem tiếp
Danh sách 09 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2015
Hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ NCKH-PTCN năm 2015
Thông báo tuyển chọn đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2014
Thông báo tuyển chọn đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2013
Tiêu chuẩn-ĐL-CL Xem tiếp
Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt quy chế quản lý dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình


Đào tạo nhận thức hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương
Báo cáo hoạt động tiêu chuẩn chất lượng 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm
Báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2014 và phương hướng hoạt động tháng tháng tới
Thông tin KHCN Xem tiếp
Ebola: Triệu chứng và cách phòng trị