Số lượt truy cập:
 
Cập nhật ngày 25/7/2014 15:52:39
Lịch làm việc, tuần 31 từ 28/7 đến 03/8/2014
Lịch làm việc, tuần 30 từ 21/7 đến 25/7/2014
Lịch làm việc, tuần 29 từ 14/7 đến 18/7/2014
Lịch làm việc, tuần 28 từ 07/7 đến 11/7/2014
Tin tức - Sự kiện Xem tiếp
Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng rau theo hướng công nghệ cao tại tỉnh Bình Dương
Ngày 11/6/2014, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng rau theo hướng công nghệ cao tại tỉnh Bình Dương”, do TS. Ngô Quang Vinh làm chủ nhiệm, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp miền nam chủ trì thực hiện.

Quy định về thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học công nghệ
Ngày pháp luật tháng 7
Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải làm việc tại tỉnh Bình Dương
Nghiên cứu khoa học Xem tiếp
Hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ NCKH-PTCN năm 2015
Thông báo tuyển chọn đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2014
Thông báo tuyển chọn đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2013
Thông báo về việc tuyển chọn đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2012
Tiêu chuẩn-ĐL-CL Xem tiếp
Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt quy chế quản lý dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình


Đào tạo nhận thức hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương
Báo cáo hoạt động tiêu chuẩn chất lượng 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm
Báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2014 và phương hướng hoạt động tháng tháng tới
Thông tin KHCN Xem tiếp
Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020
 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1069/QĐ-TTg ngày 04/7/2014 về việc phê duyệt Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 (gọi tắt là chương trình).
 
Gen tạo nhịp tim sinh học
Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
Một số công dụng từ quả sa kê

 
TÌM KIẾM TIN TỨC:
 
KH-CN Trực tuyến
Nhiệm vụ KHCN
New Item
Hợp chuẩn - Hơp Quy
New Item
Kiểm định/Hiệu chuẩn
New Item
Yêu cầu thử nghiệm
New Item
Thủ tục bức xạ
New Item
Xác lập quyền SHCN