Số lượt truy cập:
 
Chất lượng
Thông tư 17/2009/TT-BKHCN ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ
15/07/2009 09:58:12

Tải về

CÁC TIN KHÁC
Thông tư 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009
Nghị định: 54/2009/NĐ-CP ngày 5/6/2009 của Chính phủ
Thông tư 16/2009/TT-BKHCN ngày 02/6/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
Công văn :956/BKHCN-TĐC V/v Quản lý Chất lượng theo Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và Nghị định 132/2008/NĐ-CP
Công văn số 588/TĐC-ĐGPH, V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN
Quyết định 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007
Nghị định 132/2008/NĐ -CP
Thông tư 14/2007/TT-BKHCN
Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa
Nghị định 132/2008/NĐ -CP
 
TÌM KIẾM TIN TỨC:
 
KH-CN Trực tuyến
Nhiệm vụ KHCN
New Item
Hợp chuẩn - Hơp Quy
New Item
Kiểm định/Hiệu chuẩn
New Item
Yêu cầu thử nghiệm
New Item
Thủ tục bức xạ
New Item
Xác lập quyền SHCN